Захист кваліфікаційних робіт

Графік

захисту кваліфікаційних робіт студентами денної форми  навчання

СВО «Магістр»

факультету  низькотемпературної техніки та інженерної механіки,

зi спеціальнoстi  142 «Енергетичне машинобудування»

освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції»

Наказ №798-03 від 30.09.2021 р.

ЕК №1      

Захист проводиться дистанційно на платформі Zoom 

Підключення до конференції Zoom: 

Ідентифікатор конференції: 489 646 854,  пароль: 12345

20 грудня 2022 року

20.12

Графік

захисту кваліфікаційних робіт студентами денної та заочної форм  навчання

СВО «Магістр»

факультету  низькотемпературної техніки та інженерної механіки,

зi спеціальнoстi  142 «Енергетичне машинобудування»

освітньо-професійна програма «Кріогенні технології виробницва, зрідження та транспортування природних газів»

Наказ №824-03 від 30.09.2021 р.

ЕК №1      

Захист проводиться дистанційно на платформі Zoom 

Підключення до конференції Zoom: 

Ідентифікатор конференції: 726 043 4153,  пароль: 26051983

 21 грудня 2022 року

22.12

 

 22 грудня 2022 року

22.122

23 грудня 2022 року – резервний день