Наукова робота студентів

Звіт про наукову роботу студентів кафедри кріогенної техніки

науково-дослідна робота студентів

Участь у конкурсах наукових студентських робіт

Автор

Керівник

Найменування Вид конкурсу Нагороди

Єрема В.Ю.

(ф-т НТта ІМ, магістрант 2 курс)

доц.

Соколовська-Єфименко В.В.

Холодильная машина рефконтейнера для транспорта замороженных туш голубого тунца Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Вlack Sea Science”, Одеса, ОНАХТ

1 місце за напрямом

«Холодильні машини і установки»

                 

Участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади

Автор Керівник Назва олімпіади Одержані нагороди
Шумський О.А. доц.

Соколовська-Єфименко В.В.

Всеукраїнська студентська з напряму «Енергомашинобудування» зі спеціальності «Холодильні машини і установки» 1 місце

Участь у наукових студентських конференціях ОНАХТ

Автор Керівник Вид  конференції Найменування доповіді
Мельник С.І.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

ст.викл.

Гайдук С.В.

Межвузівська наукова студентська конференція

 

Синтез схемно-цикло-вых решений низкотемпературной тсплоиспользующей компрессорной холодильной машины на СО2
Єрема В.К.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

доц.

Соколовська-Єфменко В.В.

Межвузівська наукова студентська конференція Схемно-цикловые решения холодильных машин рефконтейнера для транспорта замороженых продуктов
Мирошкін А.С.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

проф.

Симоненко Ю.М.

Межвузівська наукова студентська конференція Вакуумна техніка в виробництві інертних газів
Сушильніков І.В.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

проф.

Симоненко Ю.М.

Межвузівська наукова студентська конференція Лабораторне устаткування для імітації технологічних процесів виробництва рідких газів
Костенко Є.В.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

асп. Тишко Д.П. Межвузівська наукова студентська конференція Вихорові безмашинні апарати та їх промислове застосування
Іванов М.Ю.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

проф.

Симоненко Ю.М.

Межвузівська наукова студентська конференція Приклади використання інертних газів у виробництві у виноробній галузі
Собко П.Ю.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

проф.

Морозюк Л.І.

Всеукр. НТК молодих вчених, аспірантів та студентів

«Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

Оценка необратимостей в теплообменниках комерческих парокомпрессорных холодильных машин
Журавлев А.С.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

проф.

Морозюк Л.І.

Всеукр. НТК молодих вчених, аспірантів та студентів

«Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

Струйные аппараты в современной холодильной и вакуумной технике
Балинський В.О.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

проф.

Морозюк Л.І.

Всеукр. НТК молодих вчених, аспірантів та студентів

«Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

Выбор системы отопления для индивидуального жилого дома
Тесля Р.М.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

доц.

Соколовська-Єфименко В.В.

Всеукр. НТК молодих вчених, аспірантів та студентів

«Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

Определение объемных и энергетических коэффициентов полугерметичных поршневых компрессоров, работающих на СО2 в транс­критических циклах
Головинський Д.Л.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

проф.

Симоненко Ю.М.

Всеукр. НТК молодих вчених, аспірантів та студентів

«Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

Порівнювальний аналіз використання природного газу та дизельного палива на суднах
Іванов М.Ю.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

доц.

Кравченко М.Б.

Всеукр. НТК молодих вчених, аспірантів та студентів

«Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

Транспортування рідкого природного газу морським транспортом
(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

доц.

Кравченко М.Б.

Всеукр. НТК молодих вчених, аспірантів та студентів

«Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

Розробка азотного охолодження для кузова авторефрежиратора
(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

доц.

Цветковська Л.Н

Всеукр. НТК молодих вчених, аспірантів та студентів

«Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

Перспективи використання кріогенних станцій
Бородулина А.В.,

Каретов А.А.

(ф-т НТта ІМ, магістрант

2 курс)

доц.

Цветковська Л.Н

Всеукр. НТК молодих вчених, аспірантів та студентів

«Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

Сублимационная сушка