Наукові школи та напрями

д.т.н., професор Бондаренко В.Л.,
д.т.н., ст.н.с. Cимоненко Ю.М.

Кріогенні технології виробництва рідкісних газів