Дисертації

Грудка Богдан Генадійович

Тема ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕПЛОВИКОРИСТАЛЬНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН В СИСТЕМАХ ТРИГЕНЕРАЦІЇ

Спеціальність 05.05.14 – Холодильна, вакуумна і компресорна техніка, системи кондиціювання

Научный консультант д.т.н., доц. Морозюк Лариса Іванівна

https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/abstract/abstract_Hrudka.pdf

Дата захисту 4 червня 2018 року

Матвєєв Едуард Васильович

Тема ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКТИФІКАЦІЙНОГО МЕТОДУ РОЗДІЛЕННЯ НЕОНУ НА ІЗОТОПНІ КОМПОНЕНТИ

Спеціальність 05.05.14 – Холодильна, вакуумна і компресорна техніка, системи кондиціювання

Научный консультант д.т.н., проф. Симоненко Юрій Михайлович

https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/abstract/Abstract_Matveev.pdf

Дата захисту 24 квітня 2017 року

Кравченко Михайло Борисович

Тема НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ У КРІОГЕННІЙ ТЕХНІЦІ

Спеціальність 05.05.14 – Холодильна, вакуумна і компресорна техніка, системи кондиціювання

Научный консультант д.т.н., проф. Чумак Ігор Григорович

https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/abstract/abstract_Kravchenko.pdf

Дата захисту 22 лютого 2016 року