Спеціальність, освітня програма

Кафедрою здійснюється підготовка та випуск фахівців СВО “магістр” за спеціальністю 142 “Енергетичне машинобудування”.

Освітньо-професійна програма «Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів» охоплює новітні напрямки сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів різних електронних приладів, лазерів, приймачів інфрачервоного випромінювання, приладів, заснованих на явищі надпровідності.

Особливе місце в кріогенній техніці займають технології видобутку з повітря азоту, кисню, аргону, неону, криптону, ксенону й гелію з високим ступенем чистоти. Напрямки діяльності фахівців-кріогенщиків визначаються галузями виробництва й науки, де використовують низькі температури нижче 120 К і до абсолютного нуля.

Сучасна металургія використовує кисень, хімічні виробництва – азот. Неон, гелій, криптон, ксенон є основою лазерної техніки й техніки передачі зображень на великі відстані. Кріогенна техніка сформувала значний перелік кріотехнологій – це кріофізика, кріоелектроніка, кріомедицина і кріобіологія, кріоенергетика, кріовакуумна техніка, кріоматеріалознавство. Ракетна і космічна техніка не може існувати без кріогенної техніки. Це далеко неповний перелік сфер життя сучасного суспільства, де працюють фахівці, що отримали ступінь вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Кріогенна техніка і технології».

Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою підготовки магістрів можна за посиланням: «Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів» 

Навчальний план освітньо-професійної програми на 2022/2023 н.р.

Освітньо-професійна програма  «Газотурбінні установки і компресорні станції» поєднує усі потреби суспільства в енергії (механічній та електричній), а також у галузях з використанням підвищеного тиску. Це привід двигунів різного призначення в усіх галузях промисловості, для стиску природного газу з ціллю подальшого його транспортування, в холодильній техніці при дослідженнях різних елементів повітряних лайнерів, у якості головних і допоміжних двигунів суден надводного і підводного флоту, для заморожування грунту під час будівництва метро та інші.

Підготовка студентів за спеціальністю «Газотурбінні установки і компресорні станції» почалася з 2000 року на базі кафедри «Компресори та пневмоагрегати». Співробітники кафедри – це висококваліфіковані вчені, які мають великий досвід наукової, викладацької та виховної роботи.

Наші випускники успішно працюють в усіх галузях господарської діяльності України і за кордоном. Тому мета навчання – підготовка інженерів і спеціалістів для роботи на компресорних станціях магістральних газопроводів, станціях газових сховищ, установках комплексної підготовки газу і нафти на родовищах, на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях, на газонаповнювальних станціях і терміналах скрапленого газу, на підприємствах переробки нафти і газу, компресорних станціях скрапленого повітря різноманітних підприємств, устаткування різного призначення з газотурбінним приводом, а також для роботи в проектних, науково-дослідних організаціях, в спеціалізованих фірмах і акціонерних товариствах.

Наші випускники в змозі працювати на багатьох підприємствах машинобудування, легкої та харчової промисловості на підприємствах авіаційного призначення, на судах морського і річного транспорту, атомної енергетики та інших.

Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою підготовки магістрів можна за посиланням: «Газотурбінні установки і компресорні станції»