Завідувач

IMG_1386СИМОНЕНКО Юрій Михайлович

доктор технічних наук, професор

 

E-mail: ysimonenko@cryoin.com

Тел.: 38 (048) 720-91-21

 

Профілі науковця:

SCOPUS: ID 56894655800ID 56272603400ID 42762208700

ORCID:  0000-0002-7827-0591

 

 

Вища освіта

У 1974 році закінчив з відзнакою Одеський технологічний інститут холодильної промисловості за спеціальністю «Холодильні та компресорні машини та установки» та отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Наукові ступені

Кандидат технічних наук з 1983 року. Дисертацію захистив 24 січня 1983 р. у спеціалізованій вченій раді К.068.27.01 Одеського технологічного інституту холодильної промисловості, м. Одеса. Диплом ТН № 063209.

Доктор технічних наук за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування (05.04.03 «Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання») з 2010 року. Дисертацію захистив 25 березня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д 41.087.01 Одеської державної академії холоду. Диплом ДД № 008506. Тема дисертації – «Науково-технологічні основи підвищення ефективності кріогенної сепарації рідкісних газів».

Вчені звання

Старший науковий співробітник (атестат СН №047837 від 14.01.1987 р.).

Професор кафедри кріогенної техніки (атестат 12ПР №010916 від 29.09.2015 р.).

Сфера наукових інтересів та науковий напрямок

Розробка науково-технологічних основ розділення багатокомпонентних сумішей з метою отримання технічних і рідкісних газів високої чистоти та їх стабільних ізотопів. В результаті досліджень процесів фазової сепарації, адсорбції та баромембранного розділення сумішей створено безвідходну технологію одержання рідкісних газів з атмосферного повітря. Комплекс з отримання спектрально чистого гелію з атмосфери не має аналогів у світі. Отримані зразки стабільних ізотопів неону з рекордними показниками ізотопного відношення, якість яких було підтверджено, зокрема, Національним інститутом метрології (INRIM, Турін, Iталія). Виробництво рідкісних газів згідно до розроблених технологічних рішень сприяла підвищенню рівня експортного потенціалу України. Проводиться комплекс досліджень, направлених на використання технічних газів та їх сумішей в харчовій промисловості. В тому числі: обробка продуктів з метою боротьби зі шкідниками, створення модифікованих газових середовищ для прискорення росту овочевих культур та зберігання рослинної продукції, захист виноматеріалів від окислення, екстракція біологічно активних речовин з допомогою діоксиду вуглецю в рідкому та закритичному стані.

На основі теоретичних розробок і винаходів в Україні виготовлено десятки кріогенних сепараторів для отримання, збагачення і очистки рідкісних газів, виробництва їх стабільних ізотопів та газових сумішей заданого складу. Згадане устаткування впроваджено і знаходиться у стані промислової експлуатації на протязі 1997…2022 років в компаніях «Айсблік», «Cryoin Engineering», на підприємствах металургійної промисловості України та США. Підтверджено впровадження 7-ми винаходів в розробках ракетно-космічної техніки.

Опубліковано більш ніж 250 наукових публікацій, отримано 45 патентів (авторські свідоцтва – 34, в Україні – 1, в інших країнах – 10) в галузі кріогенної техніки, газодинамічних систем охолодження, гідравлічних агрегатів та генераторів коливань тиску. Результати досліджень були представлені і обговорювалися на міжнародних конференціях з кріогеніки і холоду, теплофізичних властивостей речовин.

Є автором монографії «Кріогенні методи добування рідкісних газів» I вид. 2009 р., II вид. 2013 р., «Cryogenic Technologies of Rare Gases Extraction», III вид. 2014 р.